1. ArchDaily
  2. Toyama

Toyama: O mais recente de arquitetura e notícia

Residência em Nanto / Kazuto Nishi Architects

© Ippei Shinzawa © Ippei Shinzawa © Ippei Shinzawa © Ippei Shinzawa + 21

Toyama, Japão
  • Área Área deste projeto de arquitetura Área:  119
  • Ano Ano de conclusão deste projeto de arquitetura Ano:  2020
  • Fabricantes Marcas com produtos usados neste projeto de arquitetura
    Fabricantes: Hi-Ceramics, LIXIL , Sekino Kosan, Vectorworks 2018

Toyama Kirari / Kengo Kuma and Associates

© Yi-Hsien Lee Photography © Yi-Hsien Lee Photography © Yi-Hsien Lee Photography © Yi-Hsien Lee Photography + 37

Museu da Literatura Koshinokuni / Yasuyuki Ito/CAn

© Hiroshi Ueda
© Hiroshi Ueda
Toyama, Japão
  • Arquitetos: Yasuyuki Ito/CAn
  • Área Área deste projeto de arquitetura Área:  3070
  • Ano Ano de conclusão deste projeto de arquitetura Ano:  2012

© Hiroshi Ueda © Hiroshi Ueda © Hiroshi Ueda © Hiroshi Ueda + 26

Salão de Beleza Enchante / Nakasai Architects

© Syouichi Uchiyama © Syouichi Uchiyama © Syouichi Uchiyama © Syouichi Uchiyama + 13

Toyama, Japão

Casa em Gankaiji / Nakasai Architects

© Syouichi Uchiyama © Syouichi Uchiyama © Syouichi Uchiyama © Syouichi Uchiyama + 19

Toyama, Japão