1. ArchDaily
 2. Chaoyang

Chaoyang: O mais recente de arquitetura e notícia

Woo Space / hyperSity

Cortesia de hyperSity Cortesia de hyperSity Cortesia de hyperSity Cortesia de hyperSity + 21

Chaoyang, China
 • Área Área deste projeto de arquitetura Área:  3000
 • Ano Ano de conclusão deste projeto de arquitetura Ano:  2017

Doko Pequim / House Fiction

 © FangFang Tian
© FangFang Tian

 © FangFang Tian © FangFang Tian © FangFang Tian © FangFang Tian + 29

Chaoyang, China
 • Arquitetos: House Fiction
 • Área Área deste projeto de arquitetura Área:  140
 • Ano Ano de conclusão deste projeto de arquitetura Ano:  2017
 • Fabricantes Marcas com produtos usados neste projeto de arquitetura
  Fabricantes: Kvadrat

Yu Fu Nan / Indoor Design

© Qianqian Zhou
© Qianqian Zhou

© Qianqian Zhou © Qianqian Zhou © Qianqian Zhou © Qianqian Zhou + 18

Chaoyang, China
 • Área Área deste projeto de arquitetura Área:  216
 • Ano Ano de conclusão deste projeto de arquitetura Ano:  2018

Jardim Helicoidal - Salão Lily Nails / ArchStudio

© Jin Weiqi © Jin Weiqi © Jin Weiqi © Jin Weiqi + 15

 • Arquitetos: ArchStudio
 • Área Área deste projeto de arquitetura Área:  66
 • Ano Ano de conclusão deste projeto de arquitetura Ano:  2016