1. ArchDaily
  2. Tomohiro Sakashita

Tomohiro Sakashita: O mais recente de arquitetura e notícia

Clínica Majima / D.I.G Architects

© Tomohiro Sakashita

Forest Bath / Kyoko Ikuta Architecture Laboratory & Katsuyuki Ozeki + Ozeki Architects & Associates