1. ArchDaily
  2. Fumihiko Sano

Fumihiko Sano: O mais recente de arquitetura e notícia

MoyaMoya / Fumihiko Sano

© Daisuke Shimokawa /Nacása&Partners Inc© Daisuke Shimokawa /Nacása&Partners Inc© Daisuke Shimokawa /Nacása&Partners Inc© Daisuke Shimokawa /Nacása&Partners Inc+ 39

Higashikurume, Japão
  • Arquitetos: Fumihiko Sano
  • Área Área deste projeto de arquitetura Área:  144
  • Ano Ano de conclusão deste projeto de arquitetura Ano:  2014