Felix Krumbholz

NAVEGUE POR TODOS OS PROJETOS DESTE FOTÓGRAFO

Fraunhofer-Institut TZA / JSWD Architekten

©  Thomas Lewandovski©  Thomas Lewandovski© Felix Krumbholz© Felix Krumbholz+ 13

  • Arquitetos: JSWD Architekten
  • Área Área deste projeto de arquitetura Área:  2
  • Ano Ano de conclusão deste projeto de arquitetura Ano:  2010